Sobre l’ECAP

L’Estació clínica d’atenció primària (ECAP) és el programa d’història clínica informatitzada utilitzat per tots els professionals de la xarxa d’atenció primària de l’ICS. Es tracta d’una eina que facilita la gestió de les dades clíniques del pacient amb una visió integral, que dóna suport a la presa de decisions clíniques amb un alt nivell de seguretat i qualitat assistencial, i que aporta informació als professionals sobre els resultats de la seva activitat. L’ECAP està integrada amb Argos i amb els projectes d’història clínica compartida de Catalunya (HC3) i de recepta electrònica. Des de la seva posada en funcionament l’any 2001, l’ECAP ha introduït millores constants i noves funcionalitats que ajuden els professionals al desenvolupament de la seva tasca assistencial.

Actualment, 15 entitats proveïdores de la xarxa pública ja han signat convenis amb l’ICS per implantar l’ECAP com a plataforma de treball als centres d’atenció primària que gestionen. Es tracta del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC Vitae), el Consorci de Serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú, el Consorci Castelldefels Agents de Salut (CASAP), Albera Salut, la Fundació Salut Empordà, Gestió de Serveis Sanitaris, la línia pediàtrica del Consorci Atenció Primària de Salut de l’Eixample, el Consorci Sanitari de l’Anoia, l’Institut d’Assistència Sanitària, la Fundació Privada Hospital Sant Jaume d’Olot, la Fundació Althaia, el Consorci Sanitari del Maresme, el Consorci Sanitari Integral de l’Hospitalet de Llobregat, l’EAP Dreta de l’Eixample SLP i Muralles Salut SLP.

Aquest fet suposa un salt qualitatiu en la seguretat i la qualitat de l’assistència que es dóna a la ciutadania, ja que la majoria de professionals d’atenció primària tenen accés a la informació clínica d’un pacient ordenada i integrada de la mateixa manera encara que no treballin en un centre de l’ICS. Actualment, gairebé 19.000 professionals assistencials del sistema sanitari integrat d’utilització pública de Catalunya utilitzen l’ECAP, que ja conté més de sis milions d’històries clíniques.